Επιλέξτε κατηγορία:

κρόκος σε στίγματα
κρόκος σε στίγματα
ΠΡΟΪΟΝΤΑ |  ΚΡΟΚΟΣ ΣΕ ΣΚΟΝΗ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΡΟΚΟΣ
κρόκος προϊόντα
Σ002 Κουτί 1γρ.

κρόκος προϊόντα
Σ004 Κουτί 12 x 1γρ.=12γρ.
Κούτα: 6 x 12γρ.=72γρ.
Κούτα: 12 x 12γρ.=144γρ.
κρόκος προϊόντα
Σ042 Καρτελάκι 0,25γρ.
κρόκος προϊόντα
Σ005 Κουτί 40 x 0,25γρ.=10γρ.
Κούτα: 12 x 10=120γρ.
κρόκος προϊόντα
Σ039 Καρτελάκι 0,5γρ.
κρόκος προϊόντα
Σ040 Κουτί 12x0,5γρ.=6 γρ.