Επιλέξτε κατηγορία:

κρόκος σε στίγματα
κρόκος σε στίγματα
ΠΡΟΪΟΝΤΑ |  ΚΡΟΚΟΣ ΣΕ ΣΤΙΓΜΑΤΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΡΟΚΟΣ
κρόκος προϊόντα
Ν006 Πλαστικό κουτί: 1 γρ.

κρόκος προϊόντα
Ν009 κουτί: 12x1γρ.=12γρ.
κούτα: 6x12 γρ.=72γρ.
κρόκος προϊόντα
Ν010 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 2 γρ.
κρόκος προϊόντα
Ν007 κουτί: 12 x 2 γρ. = 24 γρ.
κούτα: 6 x 24 γρ. = 144 γρ.
κρόκος προϊόντα
Ν011 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 4 γρ.
κρόκος προϊόντα
N008 Κουτί: 12 x 4g = 48g
Κούτα: 6 x 48g = 288g