Συνεταιρισμός

Συνεταιρισμός

Ο Αναγκαστικός Συνεταιρισμός Κροκοπαραγωγών Κοζάνης ιδρύθηκε το 1971

Απαρτίζεται από 1.000 μέλη και έχει το αποκλειστικό δικαίωμα συλλογής, συσκευασίας και διακίνησης του κρόκου Κοζάνης.

Η ίδρυση του Συνεταιρισμού δημιούργησε ένα φορέα που έχει τη συνολική ευθύνη της συγκέντρωσης, επεξεργασίας, τυποποίησης και διάθεσης του προϊόντος, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητά του και να αποφεύγεται η νοθεία που γινόταν στο παρελθόν, από τους εμπορομεσίτες, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση και την αρνητική εικόνα του προϊόντος.

Ιστορικό Σύστασης - Επωνυμία

Ο κρόκος καλλιεργείται στην περιοχή της Κοζάνης από τον 17ο αιώνα.

Όλα αυτά τα χρόνια αποκτήθηκε σημαντική εμπειρία στην παραγωγή του προϊόντος. Μέχρι το 1966 η διακίνηση και εμπορία του προϊόντος γινόταν μέσα από κυκλώματα χονδρεμπόρων, οι οποίοι έπαιρναν το προϊόν από τους μεμονωμένους παραγωγούς σε χαμηλές τιμές.

Η έλλειψη διαπραγματευτικής ικανότητας, καθώς και η αδυναμία διερεύνησης της διεθνούς αγοράς, οδήγησαν τους παραγωγούς το 1966 στην ίδρυση του Ελεύθερου Συνεταιρισμού Κροκοπαραγωγών, ο οποίος και μετονομάστηκε το 1971 σε Αναγκαστικό Συνεταιρισμό Κροκοπαραγωγών Κοζάνης.

Από τότε μέχρι και σήμερα η επωνυμία του Συνεταιρισμού είναι: “Αναγκαστικός Συνεταιρισμός Κροκοπαραγωγών Κοζάνης”.

Στις διεθνείς σχέσεις του ο Συνεταιρισμός χρησιμοποιεί την επωνυμία:
“Cooperative de Safran / Crocos – 50010 Kozani”

Στον Συνεταιρισμό συμμετέχουν περίπου 1000 μέλη ενώ στην καλλιέργεια του κρόκου εργάζονται περίπου 5.000 άτομα. Κάθε παραγωγός έχει την υποχρέωση να παραδίδει το προϊόν στον Συνεταιρισμό για κοινή διαχείριση.

Νομική Μορφή

Η νομική μορφή του Συνεταιρισμού διέπεται από το Νομοθετικό Διάταγμα 818/1971 “περί ιδρύσεως Αναγκαστικού Συνεταιρισμού Κροκοπαραγωγών Κοζάνης Περιφέρειας Ν. Κοζάνης” και που δίνει στον Συνεταιρισμό το αποκλειστικό δικαίωμα να συλλέγει, να συσκευάζει και να διακινεί το προϊόν.

Έδρα – Διεύθυνση

Ο Συνεταιρισμός έχει την έδρα του στο χωριό Κρόκος του Νομού Κοζάνης, μέσα στην οποία βρίσκονται οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις των μελών του.

Καταστατικός Σκοπός – Δραστηριότητες

Ο Συνεταιρισμός έχει σαν σκοπό:

 • Το συντονισμό της καλλιέργειας του φυτού “κρόκος” για να αυξηθεί η παραγωγή και να βελτιωθεί η ποιότητα του.
 • Τη συγκέντρωση και διάθεση της παραγωγής του προϊόντος αυτού.
 • Την τυποποίηση και ενιαία εμφάνιση του ιδίου προϊόντος.

Για την επίτευξη του σκοπού του ο Συνεταιρισμός αναπτύσσει οποιεσδήποτε νόμιμες δραστηριότητες και ειδικότερα τις παρακάτω:

 • Μεριμνά για την επιστημονική μελέτη της καλλιέργειας του φυτού.
 • Μεριμνά για την εκπαίδευση των καλλιεργητών και την παροχή των ειδικευμένων σχετικών πληροφοριών και οδηγιών.
 • Προμηθεύει στα μέλη του γεωργικά είδη χρήσιμα για την καλλιέργεια του φυτού, ειδικά δε εκλεκτό σπόρο.
 • Συγκεντρώνει, επεξεργάζεται, τυποποιεί, συσκευάζει και διαθέτει το προϊόν για λογαριασμό των συνεταίρων.
 • Συμμετέχει με ποσοστό 55% στη νεοϊδρυθείσα εταιρεία Προϊόντα Κρόκου Κοζάνης ΑΒΕΕ μαζί με την εταιρεία Φυσικά Προϊόντα Κορρές ΑΕ. Στη νέα εταιρεία παράγονται βιολογικά ροφήματα με κρόκο Κοζάνης. Η σειρά περιλαμβάνει 7 γεύσεις.

Εγκαταστάσεις Παραγωγής

Ο Συνεταιρισμός στεγάζεται σε ιδιόκτητο τριώροφο κτίριο συνολικής επιφάνειας 612,40 τ.μ. και όγκου 2.152 κ.μ. Το κτήριο βρίσκεται σε ιδιόκτητο οικόπεδο επιφάνειας 477,20 τ.μ. και βρίσκεται εντός του οικισμού της Κοινότητας Κρόκου Κοζάνης.

Αναλυτικά το κτίριο περιλαμβάνει:

 • Υπόγειο επιφάνειας 240,70 τ.μ. που χρησιμοποιείται σαν αποθηκευτικός χώρος για την αποθήκευση τόσο της πρώτης ύλης όσο και των συσκευασμένων προϊόντων.
 • Ισόγειο επιφάνειας 240,70 τ.μ. όπου είναι εγκατεστημένος ο μηχανολογικός εξοπλισμός για τη συσκευασία του προϊόντος.
 • Όροφος επιφάνειας 131,00 τ.μ. όπου είναι εγκατεστημένα τα γραφεία του Συνεταιρισμού.

Πιστοποίηση

Ο Αναγκαστικός Συνεταιρισμός Κροκοπαραγωγών Κοζάνης το 1997 έχει αποκτήσει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 και έχει αναπτύξει πιστοποιημένη βιολογική καλλιέργεια κρόκου. Επίσης, η ονομασία “Κρόκος Κοζάνης” έχει καταχωρηθεί ως προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ).

BRC Certificate Krokos Kozanis
BRC Certificate Krokos Kozanis
EUROCERT Certificate Krokos Kozanis
EUROCERT Certificate Krokos Kozanis
FDA Certificate Krokos Kozanis
FDA Certificate Krokos Kozanis
Halal Certificate Krokos Kozanis
Halal Certificate Krokos Kozanis
ISO 9001 2015 Certificate Krokos Kozanis
ISO 9001 2015 Certificate Krokos Kozanis
Kosher Certificate Krokos Kozanis
Kosher Certificate Krokos Kozanis
PDO Certificate Krokos Kozanis
PDO Certificate Krokos Kozanis

Πιστοποίησεις

Quality Policy
Quality Policy
Food Safety Policy
Food Safety Policy