ΑΓΓΕΛΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο Αναγκαστικός Συνεταιρισμός Κροκοπαραγωγών Κοζάνης , με έδρα τον Κρόκο Κοζάνης, επιθυμεί να προσλάβει Υπεύθυνο Διασφάλισης Ποιότητας.

Αρμοδιότητες:

 • Διαχείριση εντύπων συστημάτων ποιότητας & εποπτεία ως προς την ορθή τήρηση συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας BRC, FSSC 22000, ISO 22000 και άλλων προτύπων που αφορούν τα τρόφιμα.
 • Διαχείριση εσωτερικών και εξωτερικών επιθεωρήσεων ποιότητας κρατικών και μη κρατικών φορέων (πχ ΕΦΕΤ, Φορέα πιστοποίησης, Agrocert κλπ)
 • Υποστήριξη στην εναρμόνιση των διαδικασιών ποιότητας της εταιρίας με την ισχύουσα νομοθεσία
 • Επικοινωνία με προμηθευτές και συλλογή προδιαγραφών
 • Διαχείριση θεμάτων Διασφάλισης Ποιότητας/ Ασφάλειας (προδιαγραφές τελικών προϊόντων, ενημέρωση αρχείων, αναθεώρηση διαδικασιών)
 • Ενημέρωση για τις παραλαβές των προϊόντων και έγκαιρος προγραμματισμός των σχετικών εργασιών(δειγματοληπτικός έλεγχος, αρχείο αντιδειγμάτων, τήρηση αρχείων παραλαβής, ελέγχου).
 • Διαχείριση ερωτημάτων πελάτων σε θέματα Ποιότητας και Regulatory (αποστολή προδιαγραφών πιστοποιητικών, δηλώσεων, ερωτηματολογίων κλπ.)

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο Γεωπόνου, Χημικού, Τεχνολόγου Τροφίμων ή άλλο συναφές αντικείμενο
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, τόσο γραπτά και προφορικά
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ (εφαρμογές MS Office) & προγραμμάτων  ERP
 • Προϋπηρεσία  τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση
 • Εμπειρία σε επιθεωρήσεις ποιότητας
 • Οργανωτικές δεξιότητες
 • Επικοινωνιακές ικανότητες
 • Υψηλό αίσθημα υπευθυνότητας και εχεμύθειας.

Παροχές:

 • Σημαντικές δυνατότητες  επαγγελματικής εξέλιξης και ανάπτυξη
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών βάσει προσόντων

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν τα βιογραφικά τους με mail στο

mitsopoulos@safran.gr

μέχρι τις 31/5/2022.

 • Όνομα αρχείου βιογραφικού: ΥΔΤ Επώνυμο Όνομα
 • Θέμα email: ΥΔΤ Επώνυμο Όνομα