Ο Κρόκος Κοζάνης συμμετέχει στην πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ η οποία αποτελείται από μία κοινότητα εξωστρεφών, παραγωγικών – μεταποιητικών επιχειρήσεων, Ελληνικής ιδιοκτησίας και αποσκοπεί στην ανάδειξη και την προώθηση του σύγχρονου, επιχειρηματικού και παραγωγικού πολιτισμού της χώρας μας.

Σε ποια προϊόντα απονέμεται το σήμα

Εκτός από την πιστοποίηση και τη σήμανση των ελληνικών επιχειρήσεων με το σήμα ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ σύμφωνα με τα κύρια και ποιοτικά κριτήρια απονομής η χρήση του σήματος καθίσταται εφικτή και σε ένα προϊόν εφόσον αυτό συγκεντρώνει τις παρακάτω προδιαγραφές:

  • Η βασική Α’ ύλη που χαρακτηρίζει το προϊόν και ταυτίζεται με την μορφή κατανάλωσης είναι Ελληνικής προέλευσης και αναγράφεται στη συσκευασία.
  • Τα συστατικά ή οι Α’ ύλες που χρησιμοποιούνται , ανεξαρτήτως προέλευσης, τυγχάνουν επεξεργασίας σε Ελληνικά εργοστάσια ώστε το τελικό προϊόν, μεταποιημένο,  να έχει δεχθεί ικανή προστιθέμενη αξία από εγχώριους παραγωγικούς συντελεστές.

 

 

Λογότυπο Ελλά Δικά μας

https://ella-dikamas.gr/